PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
e-mail: bochnia@kolping.pl
Biografia bł. Adolfa Kolpinga

Błogosławiony Adolph Kolping (1813 - 1865)
 
Urodził się 8 grudnia 1813 roku w Kerpen k. Kolonii jako syn pasterza i czwarte z koleii dziecko w rodzinie.

Wyuczył się najpierw rzemiosła szewskiego, zanim w wieku 24 lat zdecydował się obrać drogę kapłaństwa. Swięcenia przyjął 13 kwietnia 1845 roku w pofranciszkańskim kościele minotytów w Koloni i został wikariuszem w parafii św. Wawrzyńca w Wuppertal-Elberfeld w rozwijającym się wówczas Zagłębiu Ruhry.

W wyniku rewolucji przemysłowej i związanej z nią mechanizacji warsztatów i innych procesów industrialnych dochodziło do szerokiego zubożenia społeczeństwa. Bieda i ubóstwo wśród rzemieślników i robotników boleśnie dotykały młodego księdza. Właśnie w Elberfeld włączył się w działalność katolickiego stowarzyszenia młodzieży czeladniczej założonego przez nauczyciela, Johanna Breuera. Dostrzegał w nim szansę na przyczynienie się do likwidacji szerzącego się wokół materialnego, a także duchowego i moralnego ubóstwa. Wkrótce został jego duchowym opiekunem, a z czasem faktycznym kierownikiem.

Po przeniesieniu z prowincjonalnego miasteczka do wielkomiejskiej Kolonii młody ksiądz jeszcze mocniej propagował swoją idee. W szkoleśw. Kolumbana 6 maja 1849 roku założył Koloński Związek Katolickich Czeladników, który stał się zalążkiem dzisiejszego, obejmującego cały świat Dzieła Kolpinga.
 

Bł. Adolph Kolping osobiście przyczynił się do rozprzestrzenienia idei tego stowarzyszenia przez swoje dalekie i liczne podróże. W dniu jego śmierci - 4 grudnia 1865 roku - liczyło ono już 418 ośrodków lokalnych zrzeszających 24 600 członków.

Dziś jest obecne w 55 krajach świata i liczy ponad pół miliona członków. Ksiądz kolping za życia został szambelanem papieża Piusa IX, a papież Jan Paweł II 27 pażdziernika 1991 roku ogłosił go Błogosławionym. W grudniu 2004 roku rozpoczął się jego proces kanonizacyjny.