PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
e-mail: bochnia@kolping.pl
Bliżej Obywatela

PROJEKT: Bliżej obywatela - poradnictwo prawne i obywatelskie
 

W siedzibie naszego Stowarzyszenia realizowany jest - we współpracy ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce - Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: październik 2010 r. – grudzień 2013 r.

W ramach projektu prowadzimy Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich, utworzone w celu świadczenia (w sposób rzetelny, poufny, bezstronny i z zachowaniem aktualności informacji) bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej osobom, które będąc w ciężkiej sytuacji życiowej, nie są w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów, a ich sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy odpłatnej.
 
Kto może skorzystać z pomocy Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich?

osoby zamieszkałe na terenie powiatu:
bocheńskiego, brzeskiego, m. Kraków, krakowskiego, nowotarskiego, olkuskiego, tatrzańskiego, m.Tarnów, tarnowskiego i wielickiego,

osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej,

osoby, które nie posiadają środków finansowych na korzystanie z płatnej pomocy prawnej.
  
W Centrum dostępne są także informatory, poradniki i czasopisma prawne oraz komputer z dostępem do internetu w celu samodzielnego poszukiwania informacji. 

W ramach projektu prowadzony jest portal prawny – www.prawo.kolping.pl

 Aby skorzystać z pomocy prawnika w Centrum prosimy o wcześniejsze umówienie się.

Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Bochni 
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
Tel./fax: 14 635 11 17 (tel. czynny tylko w godzinach pracy Centrum)
e-mail: prawo-bochnia@kolping.pl
Czynne wtorek i czwartek od 14:30 do 18:30
oraz w pierwszy i ostatni piątek miesiąca 8:30 do 12:30

BEZPŁATNA INFOLINIA:
800 677 766 (poniedziałek-piątek 10.00-16.00)