PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
e-mail: bochnia@kolping.pl
Bocheńska Strefa Aktywności Seniora

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga W Bochni” w okresie od maja do grudnia 2014 r. 
realizuje projekt pn.: „Bocheńska Strefa Aktywności Seniora”.


Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
 

 

Projekt skierowany jest do 20 osób powyżej 60 roku życia – emerytów i rencistów nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie miast lub gminy Bochnia.W ramach projektu oferujemy program obejmujący: 
 
-   edukację kulturalną - wyjazd do teatru,  opery, wyjście do kina, restauracji, zwiedzanie muzeum  m.in. w Krakowie, Niepołomicach, Opactwa w Tyńcu  
cykl spotkań tematycznych  i warsztaty  z zakresu  działań obywatelskich,
zajęcia  pozwolą na podniesienie kompetencji społecznych i interpersonalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu  społecznym, tematem warsztatów
będzie także asertywność, komunikacja interpersonalna, przełamywanie barier;
szkolenie komputerowe - podstawy obsługi komputera i Internetu  
z elementami praktycznymi m.in.: korzystanie ze stron www, wypełnianie 
i odsyłanie drogą elektroniczną pism i formularzy, korzystanie z poczty elektronicznej;
wyjazd - wizyta studyjna – celem  poznania działalności i doświadczeń aktywnej
grupy prowadzącej Klub Seniora, 
spotkania integracyjne.

 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, zapewniamy materiały szkoleniowe, wykwalifikowanych trenerów,  catering  podczas szkoleń, warsztatów oraz spotkań.