PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
e-mail: bochnia@kolping.pl
Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Kolpingowska Akademia to połączenie idei aktywizacji i integracji osób powyżej 60 roku życia z ciekawym i różnorodnym programem edukacji. Stworzenie seniorom z terenu miasta i gminy Bochnia odpowiednich warunków do samorealizacji, nabywania nowych umiejętności i wiedzy, w tym w zakresie zdrowego odżywiania i nowoczesnych technologii,
a także zwiększenia ich aktywności społeczno-kulturalnej i sprawności ruchowej było podstawowym założeniem projektu. Dla 30 uczestników Kolpingowskiej Akademii przygotowano i zrealizowano program ciekawych spotkań, warsztatów, szkoleń i wycieczek.

Zacznijmy od aktywizacji ruchowej... Kondycja jest ważna w każdym wieku. Ma decydujący wpływ na poprawę stanu zdrowia, samopoczucia, wzrost poziomu skupienia czy koncentracji. Nie ma nic ważniejszego, niż dobrze dotleniony, wzmocniony i sprawnie funkcjonujący organizm. To często od dobrej kondycji zależy nasz stan fizyczny, ale jednocześnie też duchowy. Osoby aktywne częściej się uśmiechają, są optymistycznie nastawione do życia, i mają chęć do działania. Bardzo ważną rolę w utrzymywaniu sprawności i dobrej kondycji fizycznej spełnia także świadomość i wiedza dotycząca prawidłowego odżywiania. Zmiana nawyków żywieniowych i to nie tylko eliminowanie z diety szkodliwych produktów, ale także urozmaicanie codziennego jadłospisu. Ważna jest tu oczywiście odpowiednia wiedza i przestrzeganie zasad dotyczących prawidłowego i zdrowego żywienia.

W ramach cyklu wykładów dotyczących właściwego odżywiania, uczestnicy Kolpingowskiej Akademii Zdrowia mogli nie tylko poznać założenia zdrowej diety, ale także degustować potrawy z ekologicznych i naturalnych produktów. Z kolei program aktywizacji ruchowej - obejmujący zajęcia z gimnastyki ogólnousprawniającej oraz dotleniające, dynamiczne spacery z „kijami” - nordic walking - idealnie sprzyjał podniesieniu sprawności i kondycji fizycznej,
a co za tym idzie także poprawie samopoczucia seniorów. Warto zaznaczyć, że każdy uczestnik projektu biorący udział w zajęciach ruchowych miał zagwarantowany zarówno odpowiedni sprzęt tj. maty do ćwiczeń i kije do nordic walking, jak również - pod okiem wykwalifikowanego instruktora - szkolenie z prawidłowej techniki marszu. Cenną wartością
i rezultatem działań będzie niewątpliwie możliwość kontynuowania przez seniorów tej formy aktywności po zakończeniu projektu, ponieważ można ją uprawiać praktycznie wszędzie.
Jest to sport dla ludzi w każdym wieku, zarówno dla młodzieży, jak i seniorów, i pewnie z tego powodu zdobywa w Polsce coraz więcej zwolenników.

Żyjemy w czasach szybkiego postępu technologicznego, a korzystanie z komputera to niemal standard na trwałe wpisany w codzienność. Obserwując uczestników kursu komputerowego Kolpingowskiej Akademii możemy śmiało powiedzieć, że komputer pomału przestaje być domeną tylko młodego pokolenia. Seniorzy dzięki dużemu zaangażowaniu, ciekawości nowej wiedzy, a przede wszystkim przystępnemu przekazowi
i odpowiednio dostosowanemu do ich potrzeb programowi kursu komputerowego używają dziś komputery bez większego problemu, wykorzystując je do realizacji swoich celów.

W trakcie trwania projektu zrealizowano także bogaty program edukacji kulturalnej będący elementem integrującym i wspierającym uczestnictwo seniorów w życiu społeczno-kulturalnym. Program Kolpingowskiej Akademii Kultury obejmował wyjazd do teatru, opery, wyjście do kina, kawiarni, restauracji, zwiedzanie historycznych miejsc w regionie i wizyty
w muzeum. Bardzo ważnym dla uczestników elementem projektu były też wycieczki krajoznawczo-turystyczne i spotkania integracyjne, które sprzyjały wzajemnemu poznaniu się i nawiązaniu nowych znajomości.

20 listopada br. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, które połączono
z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Seniora, przypadającego właśnie w tym dniu. Podczas spotkania zaprezentowano przebieg realizacji działań w ramach Kolpingowskiej Akademii Zdrowia i Kultury. Była to też okazja do przedstawienia efektów tychże działań oraz planów dotyczących dalszej aktywizacji osób starszych w regionie. Licznie przybyli goście, w tym przedstawiciele władz lokalnych, organizacji działających na rzecz osób starszych i sami seniorzy włączyli się do dyskusji na temat potrzeby, ale też możliwości podejmowania inicjatyw lokalnych na rzecz osób starszych. Uroczystość uświetniły występy artystyczne członków Kolpingowskiego Klubu Seniora działającego przy stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga
w Bochni”.

 

Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu „Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury” były bezpłatne, współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020