PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
e-mail: bochnia@kolping.pl
Konsument-Obywatel-Sieć

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” 
w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Bochni oraz Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce 
w okresie: sierpień 2013 – lipiec 2014 
realizowało projekt  „KONSUMENT-OBYWATEL-SIEĆ" 
 

 

Nowa inicjatywa „Kolpinga” skierowana była do uczniów klas 2 i 3 ośmiu szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bocheńskiego.
 

 

W ramach projektu zrealizowano ciekawy program edukacyjny obejmujący: 
 

  • prelekcje prowadzone w szkołach przez prawnika (10.2013 - 03.2014)
  • warsztaty dla uczniów w celu rozwoju praktycznych umiejętności niezbędnych świadomemu konsumentowi (01-06.2014)
  • broszury „Znam moje prawa” - w sumie 8 edycji (10.2013 - 05.2014)
  • newslettery – 20 numerów w formie on-line (09.2013 - 06.2014)
  • forum z chatem (od 10.2014)
  •  

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.http://www.programszwajcarski.gov.pl/