PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
e-mail: bochnia@kolping.pl
KONTAKT

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni"

ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
tel.+ 48 14 635 11 17
fax. +48 14 635 11 17
bochnia@kolping.pl