PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
e-mail: bochnia@kolping.pl
O NAS

Patronem Stowarzyszenia jest bł. ks. Adolf Kolping, katolicki ksiądz, prekursor Katolickiej Nauki Społecznej, beatyfikowany w 1991 r. przez Jana Pawła II, który uznał go za wzór do naśladowania dla współczesnego świata.

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” zostało powołane 25 lutego 2010 r. Wpis do KRS uzyskało 11 sierpnia 2010 r.


Jako organizacja katolicka realizujemy idee samopomocy społecznej, czyli pomocy wyzwalającej inicjatywę, motywującej do działania. 
Licząca 16 członków bocheńska Rodzina Kolpinga jest zrzeszona w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce.

Obecnie Dzieło Kolpinga liczy ok. 470 000 członków działających w 5 800 Rodzinach Kolpinga w 61 krajach świata.
W Polsce istnieją 43 Rodziny Kolpinga, w których działa ponad 1000 osób.
  
Misja Dzieła Kolpinga
Jako chrześcijanie trwamy mocni w wierze, troszczymy się o rodzinę,
doceniamy wartość i godność pracy oraz pomagamy lokalnym społecznościom.