PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
e-mail: bochnia@kolping.pl
Obywatel Senior

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” w okresie: listopad 2013 – wrzesień 2014  realizowało projekt  „OBYWATEL SENIOR” skierowany do osób 55+, nieaktywnych zawodowo – emerytów i rencistów, z terenu miasta i gminy Bochnia.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 

SEMINARIA: 
•    ABC świadomego obywatelstwa.
•    Wolontariat kluczem do aktywności seniora.
•    Senior świadomy swoich praw.
•    Nowoczesne technologie w życiu seniora.

 

SZKOLENIE KOMPUTEROWE – „Wiem więcej – żyję lepiej” 


BIULETYNY  (7 edycji)


WARSZTATY MOTYWACYJNO-OBYWATELSKIE


FORUM SENIORA

 

 


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ