PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
e-mail: bochnia@kolping.pl
Profesjonalne NGO

PROJEKT: Profesjonalne NGO

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” rozpoczęło realizację projektu „Profesjonalne NGO”, którego adresatami są przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu małopolski.

Projekt: Profesjonalne NGO - Centrum Wsparcia NGO Kolping realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w okresie od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r.


Centrum Wsparcia NGO realizować będzie szkolenia i doradztwo dla sektora pozarządowego. m.in. ze sposobów zdobywania środków na działalność tj. źródła finansowania, zasady dofinansowania ze środków krajowych i europejskich (od analizy programów, poprzez przygotowanie dokumentacji konkursowej i opracowanie wniosku), regulacje prawne, zarządzanie projektem i zespołem projektowym, kampanie społeczne, księgowość NGO oraz wiele innych.   
Ponadto Centrum Wsparcia będzie prowadzić zindywidualizowany  coaching (szkoleniowo-doradczy), benchmarking (audyt przyjacielski), networking (spotkania branżowe NGO).

Przy Centrum Wsparcia  działa również Inkubator NGO jego głównym zadaniem jest wsparcie osób zdeterminowanych na założenie organizacji pozarządowej oraz  „młodych” organizacji. w zakresie działań Inkubatora  będą również szkolenia, doradztwo i inne formy animujące powstawanie nowych inicjatyw obywatelskich. 

Kontakt:
Centrum Wsparcia NGO w Bochnia
ul. Wyspiańskiego 25, 32-700 Bochnia
tel./fax. (14) 635 1117
tel. kom. 886 249 251
e-mail: ngo.bochnia@kolping.pl;  bochnia@kolping.pl

Godziny otwarcia Centrum Wsparcia NGO Kolping
Poniedziałek: 16.00 – 18.00
Wtorek:         14.00 -  18.30
Czwartek:      14.00 -  18.30