PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
e-mail: bochnia@kolping.pl
Strefa Aktywności Seniora

PROJEKT: Strefa Aktywności Seniora

Okres realizacji projektu: czerwiec -  grudzień 2013r.
 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 został przygotowany specjalnie z myślą o starszej generacji społeczeństwa, jest to nowatorski i kompleksowy program odpowiadający na ich potrzeby edukacyjne.
 

Celem projektu jest wyzwolenie aktywności wśród seniorów – uczestników programu, stworzenie im warunków do integracji i samorealizacji poprzez nabywanie nowych umiejętności oraz zwiększenie zaangażowania w życie kulturalne.
 

Uczestnikom projektu proponujemy m.in.
- edukację kulturalną: m.in. wyjazd do teatru lub opery, kina, muzeum, ciekawe wykłady, zwiedzanie Kopalni Soli oraz poznawanie innych nowych miejsc;
- cykl warsztatów dotyczących wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych usprawniających komunikację, szkolenie komputerowe z elementami praktycznymi, takimi jak wypełnianie dokumentów urzędowych przez Internet czy obsługa internetowego konta bankowego;
- cykl spotkań i warsztat z tematów: działania obywatelskie, inicjatywa obywatelska, trening interpersonalny polegający na wzmocnieniu świadomości siebie, rozpoznaniu swoich możliwości, rozpoznawania swoich mocnych stron
i zainteresowań, itp.;
- wyjazd – wizyta studyjna – do Klubu Seniora w Chełmku, celem poznania innych aktywnych grup, wymiany doświadczeń;

Projekt  zamknie Forum Senirada SAS – spotkanie podsumowujące, które będzie dla uczestników przestrzenią wymiany doświadczeń związanych z uczestnictwem w projekcie oraz zaplanowanie działań na rzecz seniorów w regionie na przyszłość.
Strefa Aktywności Seniora – to dobry sposób na spędzenie czasu, – przyjemnie i pożytecznie, poznanie innych ludzi, zawiązanie nowych przyjaźni.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.