PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
e-mail: bochnia@kolping.pl
Zarząd

Ks. Jan Nowakowski
Prezes  
 
Grażyna Rzepka-Płachta
Przewodnicząca  
 
Zbigniew Solak 
Zastępca Przewodniczącej   
 
Renata Morońska
Skarbnik 
 
Bartłomiej Gogola
Sekretarz